Klubbhuset

Stua i klubbhuset har plass til ca 35 personer.

For leie av klubbhuset, kontakt styret.