Leder

Nestleder

Sekretær

Kasserer

Styremedlem

Styremedlem

Vara

Leie av båtplass

Leie av klubbhus

Sveinung Bjerkem

Ole Arnt Fjeldberg

Hans Martin Lønbekken

Stein Lundby

Sven Harry Holmen

Anders Syverinsen

Hans Fallet

 

Ole Arnt Fjeldberg

Anders Syverinsen

957 66 344

906 10 130

993 44 563

990 09 752

951 30 653

975 87 119

907 44 821

Kontaktinformasjon

Tangen Båtforening

Postadresse: Postboks 20, 2337 Tangen

Besøksadresse: Havnevegen 14, 2337 Tangen

Org.nr: 885 417 132

 

Oppdatert20.1.2016 | © 2016 Tangen Båtforening