Velkommen til

Tangen Båtforening

Medlem i Mjøsa Båtforbund.

Tangen havn

 

En perle ved Mjøsa, innerst i vika ved Tangen. Kort avstand til campingplassen og til nærbutikk/post i butikk. Ca. 4 kilometer til Tangen dyrepark.

Vannstanden i Mjøsa

 

Ønsker du å sjekke vannstanden i Mjøsa?

Se nettsiden til Glommens og Laagens Brukseierforening: glb.no

Tangen Båtforening

Postadresse: Postboks 20, 2337 Tangen

Besøksadresse: Havnevegen 14, 2337 Tangen

Org.nr: 885 417 132

 

Oppdatert 12.1.2017 | © 2016 Tangen Båtforening

Informasjon til medlemmene.

 

 

Det innkalles herved til Årsmøte for 2017

 

Sted: Båtforeningens klubbhus

 

Tidspunkt: Torsdag 22.02.2018, kl. 19.00.

 

Saksliste:

 

 

1.Åpning v / styres leder.

2.Godkjenning av innkalling og dagsorden.

3. Valg av ordstyrer.

4. Valg av 2 til å underskrive protokollen.

5. Regnskap for 2017

6.Innkommen sak - forslag til Vedtektsendringer

7.Innkommen sak – forslag til økt inntjening

.8. Budsjett 2018

9. Valg

 

 

Velkommen.

 

styret.

 

ps: valgkomiteens instilling ettersendes I forkant av årsmøtet

sammen med budsjett for 2018.